Ένα πρότυπο ποιότητας

Ένα πρότυπο ποιότητας

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φάρμακα. Αλλά πρόσβαση σημαίνει κάτι πολύ παραπάνω από το να γεμίζουμε μόνο τα ράφια των φαρμακείων. 

Όλα έχουν να κάνουν με τις πολιτικές προώθησης και προάσπισης. Πολιτικές που βελτιώνουν την πρόσβαση. Πολιτικές σχεδιασμένες να αλλάξουν τους αυστηρούς νόμους που περιορίζουν την πρόσβαση. Τέλος, πολιτικές που προωθούν ένα παγκόσμιο πρότυπο ποιότητας για όλα τα φάρμακα.

Γιατί αλήθεια έχουμε τόσο πάθος με τις πολιτικές;
Διότι πιστεύουμε στην ανάγκη εξάλειψης των εμποδίων ανάμεσα σε ασφαλή, αποτελεσματικά και προσιτά φάρμακα και στους ανθρώπους ανά τον κόσμο που τα έχουν ανάγκη.

Πολιτικές που υποστηρίζουμε

Προώθηση ενιαίου προτύπου ποιότητας
Η νομοθεσία των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων του νόμου "Safety and Innovation" του FDΑ και των τροποποιήσεων για τα γενόσημα φάρμακα, επεκτείνει τη δράση του FDA παγκόσμια και διασφαλίζει τον τακτικό έλεγχο και την εφαρμογή υψηλών προτύπων ποιότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής φαρμάκων που προμηθεύουν σκευάσματα στις Η.Π.Α.

Αύξηση χρήσης γενοσήμων
Η χρήση γενόσημων φαρμάκων στις Η.Π.Α. έχει εξοικονομήσει πάνω από 1.2 τρισεκατομμύριο δολάρια κατά την περίοδο 2003 έως 2012. Σε χώρες όπου η διείσδυση γενοσήμων φαρμάκων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρέχουμε κατάρτιση στις κυβερνήσεις, σχετικά με το ρόλο των γενόσημων φαρμάκων στην παροχή προσιτής φροντίδας υγείας και στη διευκόλυνση πρόσβασης σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Επίτευξη πρόσβασης σε βιογενόσημα
Τα βιογενόσημα είναι γενόσημα φάρμακα ισοδύναμα των βιολογικών φαρμακευτικών σκευασμάτων—δηλαδή ακριβών φαρμακευτικών σκευασμάτων για ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο διαβήτης και ο καρκίνος. Προάγουμε αποτελεσματικές μεθόδους έγκρισης των βιογενόσημων φαρμάκων που αυξάνουν τη δυνατότητα υποκατάστασης, μεγιστοποιούν την πρόσβαση των ασθενών σε πιο προσιτά βιολογικά φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλής ποιότητας και μειώνουν τις δαπάνες για τη φροντίδα υγείας.

Αυξημένη ενημέρωση για την αναφυλαξία
Οι τροφικές αλλεργίες είναι η συχνότερη αιτία για την πρόκληση αναφυλαξίας, μιας αλλεργικής αντίδρασης που απειλεί τη ζωή και απαιτεί άμεση χορήγηση επινεφρίνης. Οι τροφικές αλλεργίες προσβάλλουν περίπου ένα στα 13 παιδιά στις Η.Π.Α. Προωθούμε την υιοθέτηση μιας πολιτικής που επεκτείνει την πρόσβαση σε συσκευές αυτο-ένεσης μέσα στα σχολεία.

Καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS
Περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουν προσβληθεί από το ιό HIV, τον ιό που προκαλεί το AIDS. Είκοσι οκτώ εκατομμύρια από αυτούς χρειάζονται θεραπεία. Ωστόσο, λιγότερο από το ένα τέταρτο αυτών τη λαμβάνει. Προωθούμε τη χρηματοδότηση με σκοπό την επικέντρωση σε έγκυρες και δοκιμασμένες μεθόδους θεραπείας και πρόληψης του HIV.

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018