Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

"Πολιτική Ιδιωτικότητας – Δήλωση Απορρήτου Με την πρόσβασή σας ή/και τη χρήση του Διαδικτυακού αυτού Τόπου δηλώνετε ταυτόχρονα τη συναίνεσή σας στους όρους της παρούσας ΠολιτικήςΙδιωτικότητας.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η Generics Pharma Hellas ή/και η Mylan δύνανται να

 • συλλέγουν,
 • χρησιμοποιούν και
 • αποκαλύπτουν

πληροφορίες που αποκομίζουν μέσω των “Διαδικτυακών Τόπων”. Οι όροι “Mylan” και “εμείς” περιλαμβάνουν την Mylan Inc, τις θυγατρικές της και τις συνδεόμενες με αυτή επιχειρήσεις.

Ως “Διαδικτυακοί Τόποι” νοούνται όλοι οι ιστότοποι (websites), εφαρμογές φορητών συσκευών (mobile application) ή υπηρεσίες διαδικτύου (Internet service) που ελέγχονται ολικά ή μερικά από την Mylan ή σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρουσία της Mylan στο διαδίκτυο.

Ως “Προσωπικές Πληροφορίες - Προσωπικά Δεδομένα” νοούνται εκείνες οι πληροφορίες και δεδομένα τα οποία μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας, την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μαζί σας ή τον εντοπισμό σας, ενδεικτικά αναφερόμενων του ονόματός σας, της διεύθυνσής σας, της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης ή του αριθμού τηλεφώνου σας. Δεν θεωρούμε Προσωπικά Δεδομένα τις πληροφορίες εκείνες που καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι εφικτό σε τρίτα πρόσωπα να αναγνωρίσουν με ευκολία συγκεκριμένο άτομο.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν:

 • χρησιμοποιείτε τους Διαδικτυακούς μας Τόπους και
 • επικοινωνείτε μαζί μας.

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες όπως ανώνυμα στατιστικά χρήσης με την χρήση cookies, server logs και σχετικής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια που επισκέπτεστε, παραμένετε ή/και χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας.

Χρήση των διαδικτυακών τόπων: Συλλέγουμε τις πληροφορίες που οι ίδιοι υποβάλλετε και αναρτάτε στους διαδικτυακούς μας τόπους. Για παράδειγμα συλλέγουμε πληροφορίες όταν υποβάλλετε αίτημα να εργαστείτε στη Mylan, όταν δίνετε απαντήσεις σε έρευνες, όταν αναρτάτε σχόλια ή εικόνες σας στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης, όταν ζητάτε πληροφορίες από εμάς και σε κάθε άλλη περίπτωση διαδραστικής σας επικοινωνίας μαζί μας. Οι Διαδικτυακοί μας Τόποι θα συλλέξουν τις πληροφορίες που θα παράσχετε μέσω αυτών των καταχωρίσεων, συμπεριλαμβανομένων και Προσωπικών Δεδομένων. Πελατειακές Σχέσεις: Υπάρχει περίπτωση να συλλέξουμε Προσωπικές σας Πληροφορίες μέσω της επικοινωνίας σας με την ομάδα μας εξυπηρέτησης πελατών. 

Cookies, Αυτόματη Συλλογή Δεδομένων και σχετικές Τεχνολογίες: Οι Διαδικτυακοί μας Τόποι συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες που δημιουργούνται αυτόματα κατά την πρόσβαση σε αυτούς ή τη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας καθώς και ανώνυμων στατιστικών. Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία χρήσης των ιστοτόπων μας. Με την παραμονή σας στον Διαδικτυακό μας Τόπο, αποδέχεστε τα cookies. 

Με την πρόσβασή σας στους διαδικτυακούς μας τόπους, εμείς και οι εξωτερικοί μας πάροχοι λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες από τα προγράμματα περιήγησής σας στο διαδίκτυο (browsers), συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας, καθώς και από τα cookies και αντίστοιχη τεχνολογία. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο σας επιτρέπουν να μπλοκάρετε και διαγράφετε τα cookies, ωστόσο σε περίπτωση που επιλέξετε κάτι τέτοιο υπάρχει το ενδεχόμενο να μην λειτουργούν κανονικά οι Διαδικτυακοί μας Τόποι.

Με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Διαδικτυακών μας Τόπων, μας εξουσιοδοτείτε να συλλέγουμε, αναλύουμε και διατηρούμε δεδομένα που σχετίζονται κατά τα ανωτέρω με τους Ιστότοπούς μας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η MYLAN ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες ώστε:

 • να υποστηρίζουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας,
 • να επικοινωνούμε μαζί σας και
 • να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας για πληροφόρηση, όπου και όταν επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σε πλήρη συμμόρφωση με αυτούς και σεβόμενοι πλήρως τυχόν απαγορεύσεις.

Εσωτερική και Υποστηρικτική Χρήση: Γίνεται χρήση των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ενίοτε και προσωπικών για εσωτερική χρήση και σε ορισμένες περιπτώσεις και από τρίτα μέρη που μας παρέχουν τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την καλύτερη διαχείριση και αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τηρούμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να παρέχουμε και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.

Επικοινωνία: Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας παρέχετε για ενημερωτικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά για θέματα εξυπηρέτησης πελατών και ειδοποιήσεις συντήρησης δικτύου.

Συγκεντρωτική Συλλογή Δεδομένων: Συλλέγουμε μη προσωπικές, αναγνωριστικές, ανώνυμες πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή για κάθε σχετική χρήση, ενδεικτικά για την κατανόηση του τρόπου χρήσης των Iστοτόπων μας και την βελτίωση των υπηρεσιών μας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Mylan ενδέχεται να γνωστοποιήσει πληροφορίες σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σε τρίτους παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίοι και θα τηρούν τα ίδια επίπεδα προστασίας και ιδιωτικότητας, ενώ δεν θα δύνανται να χρησιμοποιούν αυτά για δική τους εμπορική αξιοποίηση,
 • σε συμμόρφωση με τις επιταγές των νόμων και αποφάσεων δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρμοδίων αρχών,
 • για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της περιουσίας μας, και
 • κατόπιν δική σας αδείας.

Δεν μισθώνουμε, δεν πωλούμε, δεν μεταβιβάζουμε, δεν διαβιβάζουμε, δεν μοιραζόμαστε Προσωπικά σας Δεδομένα σας με τρίτους ή μη συνδεόμενες επιχειρήσεις για δική τους άμεση εμπορική αξιοποίηση, εκτός των περιπτώσεων που έχουμε τη δική σας έγκριση.

Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το νόμο ή ανάλογες αναγκαστικές περιπτώσεις: Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, διατηρούμε και αποκαλύπτουμε Προσωπικά Δεδομένα, πληροφορίες λογαριασμού χρήστη και περιεχόμενο, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: σε συμμόρφωση με δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές ή άλλες νόμιμες εντολές, κλήσεις και αιτήματα συνδρομής, στα πλαίσια νομικής διαδικασίας, σε απόκριση δικού σας αιτήματος, για τη δική σας προστασία και την προστασία δικαιωμάτων, περιουσίας και της ασφάλειας άλλων.

ΠΑΙΔΙΑ

Δεν συλλέγουμε, τηρούμε ή χρησιμοποιούμε συνειδητά πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Θα λάβουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα να διαγράψουμε τέτοιες πληροφορίες στην περίπτωση που αντιληφθούμε ότι τις έχουμε συλλέξει.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΙΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ως διευκόλυνση προς τους επισκέπτες μας, οι Διαδικτυακοί μας Τόποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους τρίτων εταιρειών ή οργανισμών. Αν κάνετε χρήση των συνδέσμων θα εξέλθετε των δικτυακών μας τόπων και θα συνδεθείτε με τις ιστοσελίδες της εταιρείας ή οργανισμού που επιλέξατε. Η παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και δήλωση απορρήτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής όταν εξέλθετε της ιστοσελίδας μας και δεν ισχύουν για εκείνους του διαδικτυακούς τόπους που θα συνδεθείτε. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε και ελέγχετε τις εκεί δηλώσεις απορρήτου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παροχή των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να απαιτηθεί να διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία έγινε αρχικά η συλλογή   των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των Η.Π.Α., όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία μας. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην διαθέτουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων όπως η χώρα στην οποία αρχικά δώσατε τις πληροφορίες. Όταν διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης (ΕΕΑ), θα τα προστατεύουμε όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις, όπως το EU-U.S. Privacy Shield Framework, προσφέροντας επαρκή προστασία στην διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕΑ. Παρέχοντας Προσωπικά σας Δεδομένα σε εμάς, συναινείτε στην διαβίβασή τους σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, συμπεριλαμβανομένων και των Η.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες για το Privacy Shield ή για να λάβετε γνώση της πιστοποίησής μας, παρακαλούμε δείτε το https://www.privacyshield.gov . Για να δείτε ένα αντίγραφο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπού μας, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενδέχεται να αναθεωρούμε κατά καιρούς την παρούσα δήλωση απορρήτου και την πολιτική ιδιωτικότητας, για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να την ελέγχετε περιοδικά.

Ανάρτηση Αναθεωρήσεων Πολιτικής: Θα αναρτήσουμε κάθε μεταβολή, αλλαγή ή αναθεώρηση της Παρούσης Πολιτικής μας σε αυτή την ιστοσελίδα, η δε αναθεωρημένη έκδοση της Πολιτικής θα ισχύει από το χρόνο ανάρτησής της. Εφόσον σας ενδιαφέρει ο τρόπος χρήσης των πληροφοριών σας, συνιστούμε να επισκέπτεστε και διαβάζετε την Πολιτική Ιδιωτικότητάς μας σε περιοδικά διαστήματα.

Επικοινωνία

Generics Pharma Hellas LTD.
Αγίου Δημητρίου 63 
174 56 Άλιμος 
Αθήνα Ελλάδα

Generics Pharma Hellas LTD.
63, Agiou Dimitriou Str,
174 56 Alimos
Athens Greece

Tel: 210 99 36 410
Fax: 210 99 56 410
Email: info@Mylan.gr

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018