Η ποιότητα της Mylan

Η ποιότητα της Mylan

Στη Mylan, η ποιότητα δεν είναι μια υπηρεσία ή ένα τμήμα.

Και σίγουρα δεν είναι η ολοκλήρωση μίας εργασίας.

Η ποιότητα στη Mylan είναι η φιλοσοφία και η νοοτροπία των 35.000 εργαζομένων μας. Βασίζεται στο να κάνουμε την διαφορά και αυτό είναι ευθύνη όλων μας - από το καθαρό πάτωμα, στο εργαστήριο, στην κυκλοφορία νέων προϊόντων και σε κάθε συνάντηση με πελάτη.

Τα πρότυπά μας είναι συγκεκριμένα. Οι εσωτερικές μας ομάδες διεξάγουν αξιολογήσεις όλων των προϊόντων, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο του κόσμου παράγονται. Στην πραγματικότητα, υπερασπιστήκαμε μια νομοθεσία που εξουσιοδοτεί τον FDA να διενεργεί ανά διετία επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής σε όλον τον κόσμο που προμηθεύουν την αγορά των ΗΠΑ.

Ποιότητα. Είναι στο DNA μας και σε ό, τι κάνουμε.

Τελευταία ανανέωση  13/3/2019