Επιχειρηματική δραστηριότητα

Υποστηρίζουμε τη δέσμευσή μας να παρέχουμε πρόσβαση σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε φάρμακα υψηλής ποιότητας, με ένα χαρτοφυλάκιο κορυφαίων προϊόντων που αναπτύσσεται διαρκώς. Δεν είμαστε απλά μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γενόσημων και εξειδικευμένων φαρμάκων, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους παρασκευαστές δραστικών φαρμακευτικών ουσιών (API).

Γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα >

Τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα μας περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες θεραπευτικών Κατηγοριών, μορφές δοσολογίας και συστήματα χορήγησης για να προσφέρουν λύσεις στους ασθενείς

Προϊόντα χορηγούμενα με συνταγή >

Αναπτύσσουμε, παρασκευάζουμε και διαθέτουμε συνταγογραφούμενα φάρμακα, για να βοηθήσουμε τους ασθενείς και τους θεράποντες ιατρούς να αντιμετωπίσουν νόσους του αναπνευστικού, οξείες αλλεργικές αντιδράσεις και ψυχιατρικές διαταραχές.

Δραστικές φαρμακευτικές ουσίες >

Παράγουμε δραστικές φαρμακευτικές ουσίες -τις ουσίες που είναι υπεύθυνες για τις θεραπευτικές επιδράσεις ενός φαρμάκου- για πολλές κατηγορίες θεραπευτικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των αντιρετροϊκών, των φαρμάκων για τον ιό HIV/AIDS.

Κανάλια διάθεσης >

Πώς λειτουργούμε, για να εξασφαλίσουμε σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους πρόσβαση στα προϊόντα μας; Μέσω καναλιών διάθεσης - με σημαντικές συνεργασίες με γιατρούς και κυβερνήσεις, το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο και τα ιδρύματα.

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018