Επικοινωνήστε με τη Mylan

Generics Pharma Hellas LTD.

Αγίου Δημητρίου 63 
174 56 Άλιμος 
Αθήνα Ελλάδα


Generics Pharma Hellas LTD.
63, Agiou Dimitriou Str,
174 56 Alimos
Athens Greece


Tel: 210 99 36 410
Fax: 210 99 56 410
Email: info@Mylan.gr


Customer service
Tel: 210 99 36 230
Fax: 210 99 56 410


Φαρμακοεπαγρύπνηση
Τηλ: 210 99 36 410
Email: pharmacovigilance@mylan.gr


Pharmacovigilance
Tel: 210 99 36 410
Email: pharmacovigilance@mylan.gr


Βρείτε μας

Οδηγίες

BGP Φαρμακευτικά Προϊόντα Μ.Ε.Π.Ε

Αγίου Δημητρίου 63
174 56 Άλιμος
Αθήνα Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 9891 777
Fax: 210 9958 797

Φαρμακοεπαγρύπνηση
Τηλ: 210 9891 777
Fax: 210 9891 778
Email: pv.greece@mylan.com


BGP Products Ltd.

63, Agiou Dimitriou Str,
174 56 Alimos
Athens Greece

Tel: (+30) 210 9891 777
Fax: (+30) 210 9958 797

Pharmacovigilance
Tel: (+30) 210 9891 777
Fax: (+30) 210 9891 778
Email: pv.greece@mylan.com

Βρείτε μας

Οδηγίες

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018