Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Σας καλώς ορίζουμε στον Διαδικτυακό Τόπο της Generics Pharma Hellas Ltd, θυγατρικής της Mylan Inc. 
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που ισχύουν για κάθε επισκέπτη τόσο στο συγκεκριμένο, όσο και σε κάθε άλλο ιστότοπο της Mylan. Με την πρόσβαση και χρήση των ιστοτόπων αυτών, συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και κάθε τροποποίησή τους  που τυχόν έχει επέλθει και ισχύει κατά το χρόνο της επίσκεψής σας. Η Mylan μπορεί να τροποποιεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση με την ανάρτηση και μόνο των σχετικών νομικών ειδοποιήσεων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε τους όρους και συμφωνίες, καθώς τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για εσάς.

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Εμπορικά Σήματα (Trademarks)
Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτό και κάθε άλλο ιστότοπο της Mylan είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Mylan και άλλων. Τίποτε από όσα περιλαμβάνονται στους Διαδικτυακούς Τόπους δεν θεωρείται ότι εκχωρεί την άδεια ή το δικαίωμα να γίνεται χρήση των σημάτων αυτών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Mylan ή του τρίτου εκείνου μέρους στο οποίο και ανήκουν τα σήματα αυτά. Τα περιεχόμενα αυτού και κάθε άλλου ιστότοπου της Mylan (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά της σελιδοποίησης και τρόπου εμφάνισης, ονόματα, επωνυμίες και λογότυπα, κείμενα, απεικονίσεις και δημιουργικό / καλλιτεχνικό μέρος) αποτελούν κατοχυρωμένη πνευματική ιδιοκτησία της Mylan (και του δημιουργού του πρωτότυπου υλικού) και προστατεύεται από τους κείμενους νόμους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε χρήση των σημάτων και του περιεχομένου Διαδικτυακού Τόπου της Mylan χωρίς την προηγούμενη άδειά της, ενδέχεται να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις. 

Σύνδεσμοι
Οι Διαδικτυακοί Τόποι της Mylan ως διευκόλυνση προς τους χρήστες τους, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Mylan δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση και αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε πληροφορία που εντοπίζεται στους ιστοτόπους εκείνους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις και λοιπές νομικές δηλώσεις που υπάρχουν στους ιστότοπους εκείνους.

Δήλωση Μη Εγγύησης
Μολονότι η Mylan καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνει και επικαιροποιεί το περιεχόμενο των Διαδικτυακών της Τόπων, δεν δηλώνει ούτε και εγγυάται με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών των πληροφοριών, ούτε και την συχνότητα των ενημερώσεων. Τα πάντα στους Ιστοτόπους της Mylan παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” χωρίς καμία υπόσχεση ή εγγύηση  καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας ή οιασδήποτε άλλης φύσης. Η Mylan δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη και υπαιτιότητα για σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο των Διαδικτυακών της Τόπων.  

Αποποίηση & Περιορισμός Ευθύνης
Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου της Mylan γίνεται με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η Mylan, οι διευθύνοντες αυτή, οι υπάλληλοί της, οι συνδεόμενες επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν άμεση ή έμμεση υπαιτιότητα και ευθύνη για τυχόν ζημία οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άμεσων, έμμεσων ή παρεπόμενων ζημιών, αξιώσεων ή απωλειών, οι οποίες προέκυψαν ή συνδέονται με την δημιουργία, χρήση, επίκληση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου Διαδικτυακού Τόπου της Mylan ή άλλου συνδεόμενου (linked) ιστότοπου που περιέχεται. Το αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε πληροφορία ελήφθη μέσω αυτών των προηγουμένων Διαδικτυακών Τόπων ή από την αδυναμία να υπάρξει πρόσβαση ή χρήση αυτών. Η δήλωση περιορισμού και αποποίησης δίνεται στα επιτρεπόμενα πλαίσια του νόμου και περιλαμβάνει και τυχόν ζημία στον υπολογιστή, άλλη συσκευή ή εξοπλισμό σας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ιών και κακόβουλου λογισμικού. 

Μη Ιατρικές Πληροφορίες
Κανένα περιεχόμενο των Διαδικτυακών Τόπων της Mylan δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως Ιατρική ή φαρμακευτική συμβουλή, ούτε θα πρέπει να θεωρείται ότι αντικαθιστά ή αναπληρώνει την συμβουλή επαγγελματία υγείας. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχονται στους ιστότοπους της Mylan δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο διάγνωσης ή θεραπείας. Σας ενθαρρύνουμε και προτρέπουμε να αναζητήσετε τη συμβουλή επαγγελματία υγείας.

Αποποίηση Συμβουλών 
Τίποτα από όσα περιέχονται στους Διαδικτυακούς Τόπους της Mylan δεν θα πρέπει να θεωρείται ή εκλαμβάνεται ως Ιατρική, Νομική, Επενδυτική, Οικονομική ή άλλη συμβουλή ή προτροπή.  Τίποτα από όσα περιέχονται στους Ιστότοπους δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις ιατρικές συμβουλές, επισκέψεις συνεδρίες, συστάσεις και υποδείξεις των επαγγελματιών υγείας. 

© Copyright 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018