Πάντα προχωράμε μπροστά

Πάντα προχωράμε μπροστά

Η καινοτομία είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της κουλτούρας της Mylan. Η καινοτομία είναι ο λόγος που ανακαλύπτουμε μία νέα ευκαιρία σε κάθε πρόκληση. Εξηγεί το γιατί θα βρείτε χιλιάδες επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς από όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, να συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να είναι σε θέση να επιλύουν σύνθετες προκλήσεις και να ανταποκρίνονται σε ανάγκες που δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. 

Είναι πράγματι εντυπωσιακό το ότι μια εταιρεία γνωστή για τα υψηλής ποιότητας γενόσημα φάρμακα της διακρίνεται παράλληλα και στην καινοτομία. Αναλογιστείτε αυτό: Το 1984, ήμασταν η πρώτη εταιρεία γενοσήμων που κατοχύρωσε μια νέα πατέντα φαρμάκου. Σήμερα, σχεδιάζουμε βιοϊσοδύναμες μορφές πρωτοτύπων φαρμάκων και δημιουργούμε βελτιωμένες μορφές φαρμακευτικών σκευασμάτων για να διαφοροποιούμε τα προϊόντα μας στο σύνολο τους. 

Για να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, χτίζουμε έναν οργανισμό που χαρακτηρίζεται από ποικιλία, κινητοποίηση και μοναδικότητα στην ικανότητά των μελών του να συνεργάζονται μεταξύ τους.

 

Μια πραγματικά παγκόσμια κουλτούρα

Ως παγκόσμια εταιρεία, ξεκινήσαμε τη δημιουργία του τομέα έρευνας και ανάπτυξης που μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες κάθε ατόμου και κάθε τοπικής κουλτούρας ξεχωριστά. Ένας άλλος στόχος, ήταν η μετατροπή των διαφορών ανάμεσα στις διαφορετικές ζώνες ώρας σε πλεονέκτημα. 
Το αποτέλεσμα: Μια παγκόσμια ομάδα που βλέπει από μια κοινή οπτική γωνία τις τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας. Μέσα από τη συνεργασία, έχουμε κάνει το χρόνο σύμμαχό μας – όταν μια ομάδα σε ένα μέρος του πλανήτη ολοκληρώνει τις εργασίες της, μια άλλη ομάδα κάπου αλλού συνεχίζει να εργάζεται. 
Με άλλα λόγια, στη Mylan, η έρευνα και η ανάπτυξη δεν σταματούν ποτέ.

Η διαφορά της Mylan

Ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα και εργαζόμαστε, μας καθιστά πιο αποδοτικούς και μας οδηγεί στην ανάπτυξη ενός ολοένα αυξανόμενου χαρτοφυλακίου προϊόντων, που περιλαμβάνει ενέσιμα σκευάσματα, βιολογικά φάρμακα, φάρμακα για το αναπνευστικό, ογκολογικά και νευρολογικά φάρμακα καθώς και καινοτόμες θεραπείες για τον ιό HIV/AIDS. 
Μέσα από τη συνεργασία με ανθρώπους σε διαφορετικές ηπείρους και κουλτούρες, συνειδητοποιήσαμε γρήγορα ότι κανένα κέντρο ερευνών δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του. Μέσα από τους πολύπλοκους υπολογισμούς που κάνουμε,έγινε σαφής και ξεχώρισε μια απλή αλήθεια: μαζί είμαστε περισσότεροι από το άθροισμα των μερών μας.

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018