Προϊόντα

Στη Mylan, παρέχουμε πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά σκευάσματα και αξιόπιστα καταναλωτικά προϊόντα υγείας. Πιστεύουμε ότι για κάθε νόσο θα πρέπει να υπάρχει μια θεραπεία, κάθε επιδημία θα πρέπει να τερματίζεται και κάθε καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται την προσωπική του ευεξία. Γι’ αυτό είμαστε πρωταθλητές στον αγώνα για καλύτερη υγεία..


Διαθέτουμε περισσότερα από 7500 φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλής ποιότητας στα οποία βασίζονται ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Τα γενόσημα καθώς και τα πρωτότυπα & υβριδικά φαρμακευτικά μας προϊόντα καλύπτουν σχεδόν κάθε θεραπευτική κατηγορία για παθήσεις του Αναπνευστικού, του Καρδιαγγειακού και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, καθώς και για την θεραπευτική αντιμετώπιση μεταβολικών καταστάσεων, δερματικών νόσων, πόνου και φλεγμονής. Διαθέτουμε επίσης καταναλωτικά προϊόντα υγείας που καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών.


Με ένα δίκτυο Έρευνας και Ανάπτυξης που εκτείνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι επιστήμονες μας βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας μας σε σύνθετα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως βιοισοδύναμα, αντιρετροϊκά και διαδερμικά.


Γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα >

Τα γενόσημα προϊόντα μας καλύπτουν θεραπευτικές κατηγορίες, δοσολογικές μορφές και συστήματα χορήγησης με σκοπό να προσφέρουν λύσεις στους ασθενείς.

Πρωτότυπα & Υβριδικά φαρμακευτικά προϊόντα >

Αναπτύσσουμε, παρασκευάζουμε και διαθέτουμε συνταγογραφούμενα φάρμακα, για να βοηθήσουμε τους ασθενείς και τους θεράποντες ιατρούς να αντιμετωπίσουν παθήσεις του Αναπνευστικού, του Καρδιαγγειακού και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, καθώς και για την θεραπευτική αντιμετώπιση μεταβολικών καταστάσεων, δερματικών νόσων, πόνου και φλεγμονής.

Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας >

Τα καταναλωτικά προϊόντα υγείας είναι διαθέσιμα στους ασθενείς στα φαρμακεία σε όλο τον κόσμο

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018