Επώνυμα προϊόντα

Πρωτότυπα Φαρμακευτικά Προϊόντα

Η Mylan Specialty, παλαιότερα γνωστή ως Dey Pharma, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, την παρασκευή και την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων για νόσους του αναπνευστικού, απειλητικές για τη ζωή αλλεργικές αντιδράσεις και ψυχιατρικές διαταραχές.

Τελευταία ανανέωση  10/5/2018